Апостол на Свободата

На днешния ден се отбелязват 136 години от смъртта на Васил
Левски, известен с прозвището Апостола на Свободата.
Васил Левски е идеолог, основател на Вътрешната
революционна организация и Българския национален революционен
комитет. Нека си спомним крилатата му фраза:
“Ако спечеля- печели цял народ, ако губя- губя само мене си…”.
Поклон пред светлата му памет!

No votes yet.
Please wait...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *