Велики/Страстни Петък

Един от важните петъци в годината. Познат е като Велики или Страстни Петък. Това е денят, в който Исус е разпнат на кръст и извървява пътят към Голгота. Символично аз свързвам пътят към Голгота с житейския път, който изминава човек и си носи кръста. Пътят е труден, криволичещ и пълен с изпитания. На този ден всеки трябва да извърви пътят към себе си. Преодолявайки житейските трудности, предизвикателства, ставаме по- силни. Хубаво е да сте с близките си, но може и да намерите време да останате насаме. Посетете църквата, ако сте вярващи. Проврете се през Плащеницата, тя символизира тялото Христово. Който успее да мине под нея безпрепятствено, ще бъде здрав и благословен. Вземете си от цветята, поставени върху Плащеницата. Растенията се хербаризират и се пазят в дома до Спасение Господне.

No votes yet.
Please wait...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *